21 юни 2017

Петър Дънов - мисли


Беинсá Дунó (1864-1944)

е български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като езотерично християнство и окултизъм. Учението е смятано от българската държава за религиозно и е регистрирано от Дирекцията по вероизповеданията като отделно вероизпове-дание. Това учение в България е известно под името дъновизъм. Самият Дънов не одобрява наименованието "дъновисти", а последователите му се самонаричат ученици на Всемирното бяло братство (Уикипедия).


Любовта носи изобилието.

Обичай, за да бъдеш обичан.

Пожелавай добро на всекиго.

Хубавите мисли привличат доброто.

За каквото човек мисли, такъв става.

Обичайте, без да очаквате да ви обичат.

Любовта е вечният стремеж на две души.

Щастието на човека зависи от неговия ум.

Любовта е път за придобиване на щастието.

Любовта е връзка на човешката душа с Бога.

Ако не сме щастливи, грешката е вътре в нас.

Обръщайте внимание на добрата страна на живота.

Като станеш сутрин, първото нещо е да бъдеш весел.

Нито обиждай, нито се обиждай! Умният не се обижда.

Не се събирайте с хора, които имат отрицателни мисли.

Искате ли хората да ви почитат, първо вие ги почитайте.

Да обичаш и да те обичат – в това е смисълът на живота.

Благото и щастието на всички хора е и наше благо и щастие.

Смисълът на живота е усъвършенстването на човешката душа.

С лош човек не се разправяй. С човек, който се хвали, не говори.

Не говори за нещата преди да си ги направил, иначе ще те спънат.

Човек не трябва да живее само за себе си, ако иска да прогресира.

Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи.

Няма по-велико нещо за сегашния човек от това да бъде истински човек.

За да познаваш хората в истинския смисъл на думата, трябва да ги обичаш.

Никога не противодействайте на доброто желание, което хората имат в душата си.

Всеки ден извършвай по едно добро. Всеки ден казвай на някого по една блага дума.   

Бъдете честни! В честността се крият велики енергии, които повдигат човешката душа.

Силният човек не се оплаква и не се оправдава. Той носи раните си и върви напред.

За да бъдете щастливи и свободни, необходимо е да бъдете справедливи спрямо всекиго.

Докато имаш да плащаш, никакви удоволствия не ти се позволяват. Плати първо дълга си!

Стремете се да бъдете в хармония със себе си, за да бъдете в хармония и с окръжаващите.

Препятствията, които имате, са камъните, от които ще образувате стъпалата, за да се повдигнете.

Пазете своя вътрешен мир! Избягвайте общества и хора, които оказват лошо влияние върху вас.

Който обича, всякога дава; който не обича, взима. По това ще познаете кой ви обича и кой не ви обича.

Молете се Господ да ви помогне във вашите начинания, а не той да ги осъществява вместо вас.

Когато никой не може да ви помогне - може сами да си помогнете. Това е философията на живота.

Вършете всяка работа с любов. Това е новото учение. То трябва да се приложи още сега, а не в бъдеше.

Питате какво трябва да правите, за да ви обичат хората. Правете това, което прави Слънцето – давайте!  

Искаш ли да разбереш дали някой говори истината, виж го как живее. Ако живее добре, той говори истината.

Ние сами градим своя живот, според мислите и желанията, които имаме, дълбоко скрити в душата си.

Трите велики Закона на Всемирното Бяло Братство са: Люби Бога! Обичай ближния си! Търси съвършенството!

Всяка мисъл е силна дотогава, докато не я изкажеш. За любовта не говори. Мисли я, чувствай я, но не говори за нея. 

Радвайте се, когато срещнете добри хора. Радвайте се и когато срещнете лоши хора. Лошите хора ще ви направят смели. 

Искате ли да се освободите от нещо лошо в себе си, не режете, а го изтръгнете с корен, за да не може да израсте отново. 

Изучавайте себе си, за да познавате силите си, да знаете кое е за вас и кое не е. От какво трябва да се пазите и от какво - не. 

Вглеждайте се в малките неща. Ако не обръщате внимание на малките неща, вие не можете да разрешите задачите на своя живот. 

Лошото не можеш да изпъдиш с лошо. Тогава то става по-силно. Замести лошото с добро. На лошата мисъл противопостави добра мисъл. 

Най-трудното нещо в света е да виждаш хубавото през лошото. Като видиш грешката на някого, използвай я, за да изправиш себе си. 

Вярвайте във вашия Господ, после вярвайте на вашата душа и най-после - на вашия ближен. Живеете ли така, никой не може да ви излъже.

Примирете се с хората. Ако има дори само един човек, с когото да не сте се примирили, той ще ви бъде спънка да вървите в духовния свят. 

Мисълта за собствените слабости и грешки, както и за грешките на другите е зараза. Започнете да изучавате науката на положителната мисъл. 

Трябва да обичате някого вън от семейството си, за да бъдете здрави, силни, богати, красиви. Всички блага в света се основават на този закон. 

Човек е създаден, за да мисли, да преценява, да прави избор между нещата и да следва пътя на разума, а не да приема всичко за безпогрешна истина. 

Доброто никога не пропада. Няма случай в историята на човечеството, когато доброто да не се е върнало при онзи, който го е направил, и то с лихва. 

Никога не се оправдавайте пред хората. Оправдавате ли се, ще заприличате на човек, който пере дрехите си в мътна вода, а иска дрехите му да бъдат чисти.

Радвайте се, когато се намирате пред известни противоречия и трудности. Чрез тях вие ще опитате силата на ума, на сърцето, на волята си и постепенно ще се калите.

Никоя сила не е в състояние да промени човека. Той ще се промени, ако иска да се промени. Вътрешната промяна не е механичен, а абсолютно свободен процес. 

Правилните постъпки увеличават кислорода в тялото. Правилните чувства увеличават кислорода в сърцето. Правилните мисли увеличават кислорода в мозъка. 

Не бързайте, но не отлагайте! Всяко нещо правете навреме. От човека се изисква да разсъждава правилно, зряло, да знае, че нищо не става случайно, произволно. 

Не допускайте страх в душата си. Плашите ли се от всяко нещо, вие разстройте аурата си и силата ви не може да се прояви. Този, който иска да работи, трябва да бъде спокоен. 

Единственото нещо, което повдига човека, е работата. За да проявите в каквото и да е направление, трябва да работите. Работата е свещено нещо. Работа, вършена с любов, е щастие. 

За да успявате във всичко, което предприемате, трябва да имате добро настроение. Доброто настроение на човека зависи от правилната посока на енергиите, които текат в него. 

На всяка отрицателна мисъл, на всяко отрицателно чувство в себе си, противопоставяйте една положителна мисъл и едно положително чувство, които да ги неутрализират и обезвреждат. 

Всяка мисъл, добра или лоша, се връща при своя източник, като носи със себе си придобивките от своето пътуване. Никой не може да избегне последствията на своите мисли, чувства и постъпки. 

Изключете насилието от себе си и ще станете силни. Изключете лъжата от себе си и ще станете разумни. Изключете злото от себе си и ще станете добри. Съвършен човек е само силният, разумният, добрият. 

Каквото и да правите, запазете спокойствие, не се тревожете. Ако мислите, мислете спокойно, ако свирите, свирете спокойно, ако ядете, яжте спокойно. Ако искате да успеете в живота, трябва да имате спокойствие. 

Вярата е магическа сила. Тя изисква да изчезне всеки страх, съмнение и колебание. Когато човек има вяра, от нищо не бива да се плаши. Човек с такава вяра е заобиколен от разумни същества, които го закрилят от опасност и му помагат в живота. 

За да бъде здрав, човек трябва да има три неща: светъл ум, чисти и възвишени чувства и благородна воля, за да знае винаги как да постъпва. Човек трябва да има висок идеал и да бъде господар на условията, т.е. да не се влияе от външните условия, а да върви неотклонно към своята цел.

Вечно ще съм предан раб на Господа Иисуса Христа, Син Божий.


Източник: Интернет


 .