21 август 2017

Пророк на нашето време: Животът и Ученията на Петър Дънов


Пророк на нашето време: 
Животът и Ученията на 
Петър Дънов

Редактор: Дейвид Лоримър

Предговор: д-р Уейн У. Дайър

Издателство: Hay House UK
(основано от Луиз Хей)

Издадена: 07.09.2015 год.*

ISBN: 9781781805916


   =  =  =


Книгата "Пророк на нашето време: Животът и Ученията на Петър Дънов" с автор-съставител английският писател Дейвид Лоримър е издадена за първи път през 1991 год. През 2015 год., месеци преди смъртта си, Уейн Дайър убеждава автора да я преиздаде в издателската къща на Луиз Хей Hay Hause UK. Дайър написва предговора към книгата и това е един от последните му текстове.

В горната част на корицата на книгата е отпечатан цитат от Алберт Айнщайн:

"Цял свят се прекланя пред мен; аз се прекланям пред Учителя Петър Дънов."

=  =  =

Следва превод на Представянето на книгата от Издателство Хей Хаус:

Петър Дънов (Беинса Дуно), който живее в България от 1864 до 1944 год., е велик и одухотворен Учител на вечна мъдрост - златната нишка на истината, преминаваща през всички основни световни религии. Той е изключителна личност, събрал в едно велика простота и огромна дълбочина. Всички, които са го познавали, свидетелствт за факта, че той събужда вътрешното съвършенство у много обикновени хора. Неговото учение е едновременно пряко и ясно и говори на всички, независимо от тяхното вероизповедание. По същество то дава рецепта за живот в хармония с другите, със Земята и с Бог.

Книгата "Пророк на нашето време" се връща за препечатване поради желанието на д-р Уейн Д. Дайър да сподели с последователите си работата на философа, от когото е бил силно повлиян. Този подбор на ученията представлява идеално четиво за всеки, тръгнал по духовния път. Той обяснява просто и директно как да намерим любов, мъдрост, истина, справедливост, хармония и равновесие в живота. Той също така дава съвети за техниките на молитва, медитация и визуализация, както и ценна информация за правилната диета и упражнения, които да подпомогнат вътрешното фокусиране и яснота. Мъдрите думи на Петър Дънов ще говорят на всеки и ще имат особена привлекателност за онези, които търсят автентична духовна традиция от Западен произход.

=  =  =

Следва част от Предговора към книгата, написан от Уейн Дайър.

Вие държите в ръцете си книга, която обичам, написана от Учител, от когото се възхищавам. Имам честта да кажа няколко думи за този подбор от мисли и писания на уважаемия Петър Дънов на английски език.

За мен Петър Дънов, известен още и с духовното си име Беинса Дуно, се нарежда сред най-великите и влиятелни духовни учители на ХІХ и ХХ век. Спомням си, че прочетох цитат от изтъкнатия учен Алберт Айнщайн, който ме подтикна да погледна в живота и ученията на този човек, за когото не бях чувал преди:

"Целият свят се кланя пред мен; аз се покланям пред учителя Петър Дънов".

Когато започнах да проучвам ученията на този човек, аз достигнах до един нов начин на възприемане на живота, при който най-висшият принцип беше нещо, което Дънов нарича Божествена любов. Колкото повече изучавах живота му и стремежа му към създаване на свят, който живее с духовни правила и закони, толкова повече започвах да осъзнавам, че този велик Учител, който е умрял, когато съм бил едва на четиригодишна възраст и кой е роден през 1864 г., когато американската Гражданска война е бушувала, оказва огромно влияние върху собствения ми живот и учение. Установих, че учението му е пуснало корени в моето писане, в лекциите които изнасям по целия свят и особено в личния ми живот.

Петър Дънов ми обясни чрез преведените си в тази книга лекции, че има три вида любов.

Първият той нарича Човешка любов, т.е. любов, която се променя (понякога в своята противоположност - б. моя) и варира:

"Обичам те, когато ти ме обичаш, и те мразя, когато ме разочароваш".

"Любовта ми към теб е силна и неоспорима тази сутрин, но тя избледнява с напредването на деня, в зависимост от това как се чувствам и от обстоятелствата около нас".

Вторият вид любов, за който Дънов говори, той нарича Духовна любов и това е любов, която варира, но никога не преминава в своята противоположност. Това е любовта, която често изпитваме към нашите най-близки членове на семейството, особено нашите деца и родители:

"Няма значение колко много ме разочарова, любовта ми към теб е вечна".

"Любовта ми към теб, макар и вечна, може да бъде по-гореща и по-студена, в зависимост от това как се държиш днес с мен или как се чувствам".

Но същината на учението на Петър Дънов е в неговата трета категория любов, която той нарича Божествена любов. Това е любов, която никога не се променя и никога не варира.

Това е любовта, която нашият Първоизточник изпитва към нас. Това е любовта, която аз култивирам в себе си и описвам в ученията си.

Дънов говори страстно за необходимостта да се създаде нов човек в един свят, който отчаяно се нуждае от трансформация. Ето как описва той този феномен: 

"Новият човек, който сега се създава, наричам човек от светлина. Където и да отиде, той осветява нещата със светлината, която излъчва… Новият човек поддържа само положителни мисли и чувства. Той живее в радост… Той е човекът на Истината и Свободата, които е открил за себе си…

Неговото съзнание трансцендира границите на семейството, на нацията, дори на човечеството. Той се смята за гражданин на безграничната Вселена. Нов човек и нов свят се раждат. Бъдещето принадлежи на тях."

Аз се гордея с усилията си да живея и да преподавам като този нов човек. По времето, когато съм бил дете, живеещо в приемни домове в Америка, Петър Дънов използва своя духовен потенциал и интуиция, играейки критична роля при спасяването на българските евреи от депортиране, както Дейвид Лоримър обяснява в бележката на редактора (вж. стр. хvii-xviii).

Ученията на Петър Дънов се основават на три основни принципа. Божествената Мъдрост, Божествената Истина и особено Божествената Любов. Той е чувствал, че Истинският Учител, Божият Пратеник се изпраща на Земята със специална мисия. Той трябва да разкрие Истината на човечеството. Само този, който не носи насилие в себе си, може да бъде истински Учител в света. Той е силен, но никога не проповядва насилие.

Аз се чувствам благословен, че съм се запознал с живота и ученията на този Учител, който е повлиял на духовния Ренесанс на света с една велика идея, чието време е дошло и не може да бъде спряна. Чух много велики Учители да споделят мисълта, че единственото реално нещо в света е това, което никога не се променя. Тези тела, които ползваме и цялата физическа Вселена е във вечно състояние на промяна, но във всеки един от нас има нещо, което е вечно. Робърт Фрост го казва така:

"Ние танцуваме в кръг и предполагаме… Но Тайната седи в центъра и знае".

Тайната, която седи в центъра, е нашето безкрайно Съзнание и на това великият Петър Дънов посвети целия си живот и никога не се поколеба, дори в лицето на привидно непреодолими пречки по време на двете Световни войни на ХХ век, които повлияха на страната му и на целия свят по такъв опустошителен начин. Това е неговото посланието, ако използвам собствените му думи:

"Само Бог е неизменен, всичко останало в света се променя. Това е голямата истина! Спасението на човека не е основната цел в живота му. Основната му цел е съвършенството."

Тази книга е съкровищница на Мъдрост, Истина и Божествена Любов. Приканвам ви да прочетете и размишлявате върху тези прости и дълбоки принципи. Чувствам дълбока, почти небесна връзка с този велик човек, който така повлия на нашия свят. Чувствам неговото водачество, преживявам присъствието му, дори докато седя тук и пиша този кратък Предговор към тази невероятна колекция от трансформиращи литературни пасажи, предложени ни от един от наистина великите Учители, които някога са ходили сред нас. Той ми помогна да разбера собствените си учения през последните четири десетилетия и да стана този Нов Човек, когото той през целия си живот си представяше.

За мен е огромна чест да положа името си под Предговора към тази книга и да бъда ученик на този Учител.

С любов и благодарност,

АЗ СЪМ, Уейн Дайър.

__________________
* 10 дни след смъртта на Уейн Дайър :(

Източник:  http://www.hayhouse.com/prophet-for-our-times-paperback;
http://www.paneurhythmy.org/dyer.phpВижте също:  Петър Дънов, цитиран в разговор между Екхарт Толе, Уейн Дайър и Дийпак Чопра .