16 март 2017

Св. Франциск и птиците


По биографичната 
книга за живота на
Св. Франциск 
от Асизи 
„Брат Франциск“ 
на Жюлиен ГрийнИма нещо в природата на Франциск, което не устоява на повика за пътуване. Един ден, следван от няколко спътници, той напуска Ла Порциункула и се отправя към Сполето, пеейки според стария си навик на френски. Но когато стигат до очарователното старинно градче Беваня, на което е съдено да играе важна роля в спора между папата и императора и чийто зъбери по стените внушават усещането за пълен контрол над всяка съмнителна поява в полето, изведнъж се оказва, че всякакви видове пернати очакват Франциск в обширната долина край града. Огромен брой птици са накацали по околните дървета. Врани и всевъзможни техни сродници, черни дългоклюни гарвани внасят сериозност в тази аудитория, смекчена от ярката окраска на дивите гълъби и оранжевите гушки на синигерите. Имало всякакви видове полски птици - такива, дето дирят прехраната си по къра, онези, дето живеят само за да пеят, както и други, които живеят по скалите или пък свиват гнезда в орните бразди. Нито една птица не помръдва, когато Франциск се приближава.

Той ги приветства с традиционния благослов на братството: “Нека Господ бъде с вас”. След което моли своите братя птиците да бъдат особено внимателни и произнася проповед, изпълнена със здрав разум и хумор.

Първо ги поздравява заради начина, по който са пременени, без да се спира на окраската, за да не обиди някого, а също и заради невероятната независимост, която им гарантират техните крила. Имат цялото небе за своите лудории; живеят без грижа за утрешния ден и всеки ден щедро им предоставя храна. Колко много Бог ги обича! Ето защо Франциск казва на своите братя птиците, че и те трябва всекидневно да благодарят на Господа.

Птиците дават израз на радостта, която извикват у тях тези думи, като пляскат с криле и изпъват шия, за да видят по-добре своя брат Франциск, стремейки се да запазят мълчание. А когато той тръгва да се разхожда сред тях, докосвайки ги с полите на дрехата си, те остават в близост до него и отлитат, едва след като им се дава разрешение.

=  =  =

Настъпва краят на жизнения път на Св. Франциск. В биографията му пише:

На свечеряване ято чучулиги се спуска съвсем ниско и започва да кръжи и пее около килията, където лежи Франциск. От незапомнени времена чучулигите пеят в ранните часове на деня, при изгрев слънце, но този път, зарязвайки всичко, те са дошли да изплачат своята любов...


Молитва на Св. Франциск

Св. Франциск и големият лош вълк .