07 декември 2016

Публикации за Религия


Християнство

Божият закон
Символ на вярата
Господня молитва
Молитва на Св. Франциск
Св. Франциск и птиците
Св. Франциск и големият лош вълк
Евангелие от Тома - извадки
Християнско богословие
Християнско богословие - Предговор
Майка Тереза - мисли
Майка Тереза - Въпреки това
Безусловната любов

Индуизъм

Ганди - 10 основни правила за промяна на света
Патанджали - цитати
Свами Вивекананда - мисли
Каква е целта на живота?
12 закона на Кармата
Това, което не съм

Мантри
Ом Мани Падме Хум
Гаятри мантра
Maha Mrityunjaya Mantra

Шри Рамана Махарши
Статии за Шри Рамана Махарши
Шри Рамана Махарши - мисли
Кой съм аз?
Себеизследването
Пътят към освобождението
Покой
Будност, съновидение и сън
Реалността в четиридесет стиха
Реалността в четиридесет стиха: Приложение
Бхагавад гита - Съдържание
Извадки от Бхагавад гита
Бележки върху Бхагавад гита
Пет стиха за Себето
Уединение
Блаженство

Скъпоценности от Бхагаван
Щастие
Себе и Не-Себе
Ум
„Кой съм Аз?" - Изследване
Себеотдаване
Трите състояния: будност, съновидение и сън
Благодат и Гуру
Себеосъзнаване
Сърце
Отричане
Съдба и свободна воля
Джнани
Скъпоценности

Евангелието на Махарши
Книга 1 - Глава 1 - Работа и отрeчение
Книга 1 - Глава 2 - Тишина и уединение
Книга 1 - Глава 3 - Контрол на ума
Книга 1 - Глава 4 - Бхакти и джнана
Книга 1 - Глава 5 - Себе и личност
Книга 1 - Глава 6 - Себереализация
Книга 1 - Глава 7 - Гуру и Неговата Милост
Книга 1 - Глава 8 - Покой и щастие
Книга 2 - Глава 1 - Себеизследването
Книга 2 - Глава 2 - Садхана и Милост
Книга 2 - Глава 3 - Джнани и света
Книга 2 - Глава 4 - Сърцето е Себето
Книга 2 - Глава 5 - Мястото на Сърцето
Книга 2 - Глава 6 - Ахам и ахам-вритти

Съдба и свободна воля (по Шри Чинмой)
Радостта (по Ошо)
Не обръщайте внимание на това, което се случва
Ин-Ян
Чакри
Поздрав към слънцето
Какво е медитация?
Лечебна медитация с използване на цветове
Трансцендентална Медитация
Намасте!

Будизъм

Гаутама Буда - цитати
Далай Лама - цитати
Ходеща медитация
Четирите аспекта на любовта
32 съвета за щастлив живот от Непал
Усмивка с два пръста
Двете криви тухли
Тибетска книга за живота и смъртта
Всеки трябва да практикува съзнателност
Упражнение за дишане 4-7-8
Рейки
Петимата тибетци

Даоизъм

Лао Дзъ - цитати
Четирите основни добродетели на ДАО
Дао


 .