03 юни 2016

Свами Вивекананда - мисли


Свами Вивекананда (1863 - 1902) е един от първите индийци, разпространили философията на Веданта на Запад. Неговите учения представляват едно обобщение на индуизма с неговите многобройни философски школи и системи, представено на съвременния човек на достъпен и разбираем език. Лекциите му са вдъхновяващи, идеите, които изразява се леят в потоци от красноречие и имат способността да събуждат човешката душа; същевременно те са приложими на практика до последния детайл от ежедневието на всеки човек. Те вливат живот и нови сили във всяка духовна традиция, до която се докоснат, независимо дали на Запад или в Индия. Идеите на Вивекананда са изражение на живота и ученията на друга една велика личност - тази на неговия гуру, Шри Рамакришна,  която хиляди хора днес поставят редом до такива учители като Буда, Шанкара, Иисус.

Следват някои мисли на Свами Вивекананда:

Моят идеал може да бъде изразен с няколко думи и те са: да проповядвам на хората тяхната божественост и начина по който те могат да я проявят във всяко движение от живота си.
- - -
Това, което проповядвам е любовта и единствено любовта и базирам учението си на голямата истина от Веданта за идентичността и вездесъщието на Душата и Вселената (Атман и Брахман - бел. моя).
- - -
Чувството за независимост, което всички ние изпитваме показва, че има нещо в нас освен ума и тялото. Душата, която царува в нас, е независима и ражда желанието за свобода.
- - -
Бхакти йога, йога на отдадеността на Бог не казва: "Откажи се"; тя казва само: "Обичай; обичай Най-Висшето"; всичко нисше отпада от само себе си от онзи, чиято любов е Най-Висшето.
- - -
Когато изпълнявате някаква работа, не мислете за нищо друго. Вършете я като обожание - като най-висшето обожание - и посветете живота си на нея за известно време.
- - -
Дългът рядко е сладък. Единствено когато любовта смаже неговите колела, той се движи гладко. Как иначе родителите биха могли да изпълняват задълженията си към своите деца, съпрузите към техните съпруги и обратно? Не срещаме ли съпротивление ние във всеки ден от живота си? Дългът се услажда само чрез любовта.
- - -
За какъвто се мислиш, такъв ставаш. Ако се мислиш за слаб - слаб ставаш; ако се мислиш за силен - ставаш силен.
- - -
Сила, сила е онова от което се нуждаем толкова много в този живот, защото това което наричаме грях и мъка имат една единствена причина и тя е слабостта. Със слабостта идва невежеството, а с невежеството - нещастието.
- - -
Религията е проявление на Божествеността, която е вече в човека.
- - -
Премахнете религията от човешкото общество и какво ще остане? Само гора от зверове. Сетивното щастие не е целта на човечеството. Мъдростта, Джнана, е смисълът на целия живот.
- - -
Религията не ти дава нищо ново; тя само премахва препятствията и ти помага да видиш Себе си.
- - -
Нищо не може да ти даде свобода, ако вече не я притежаваш.
- - -
За нас е привилегия това, че ни е позволено да бъдем щедри, защото само така можем да израснем.
- - -
Благодари на Бог, че ти дава този свят като морално училище, за да помогне на твоето развитие, но никога не си мисли, че ти можеш да помогнеш на света.
- - -
С истината не бива да има компромис.
- - -
Нито един човек не бива да бъде съден заради своите недостатъци.
- - -
Религията е в нас. Нито книгите, нито учителите могат да направят повече от това да ни помогнат да я открием, но дори и без тях можем да достигнем до цялата истина, която е в нас.
- - -
Пречисти ума си, това е всичко за религията.
- - -
Човек трябва да обича другите, защото другите са самият той.


Вижте също: Каква е целта на живота?


Източник: http://www.ramakrishna-vivekananda-bg.info/


 .