17 юни 2016

На 65


На 65 - почти като на 60 :)

Преди 5 години писах по въпроса (На 60).

Какво се случи през това време с триединството Тяло - Ум - Дух?

Тялото се променя най-видимо, остарява.

Умът също се променя. При мен се задълбочават процесите на анализ и синтез. Наблюдавам го почти непрестанно. Знам, че той не съм Аз и това не му позволява да ме тормози така, както измъчва много хора около мен.

Духът - Себето - остава неизменен Наблюдател на всичко, което "се случва".

Всъщност, нищо не се случва, Всичко Е Тук и Сега, нали?

Знам, че и вие го знаете, просто някои от вас трябва да си го припомнят.

Отново ви изпращам Мир, Любов и Светлина!

Намасте! 


 .