20 декември 2011

Симптоми на вътрешния мир


 • Тенденция да се мисли и действа спонтанно, а не на базата на страхове, основани на предишен опит;
 • Непогрешима способност човек да се наслаждава на всеки един момент;
 • Загуба на интерес да се преценяват и осъждат другите хора;
 • Загуба на интерес да се преценява и осъжда собствената личност;
 • Загуба на интерес да се коментират действията на другите;
 • Загуба на интерес към конфликта;
 • Загуба на способността човек да се тревожи (това е много сериозен симптом:);
 • Често изпитване на силно чувство на признателност към другите;
 • Чувство на удовлетворение заради свързаността с другите хора и природата;
 • Чести пристъпи на усмихване;
 • Нарастваща тенденция да се оставят нещата да се случват сами, вместо да ги караме да се случват;
 • Повишена чувствителност към любовта, изпитвана от други и неудържим стремеж тя да се разширява.

Внимание:
Ако наблюдавате в себе си някои от горните симптоми, моля имайте предвид, че състоянието на вашия вътрешен мир може да е твърде напреднало, за да бъде излекувано. Контактуването с хора, показващи описаните симптоми, е изцяло на ваша отговорност.

Автор: Saskia Davis

 .