28 декември 2011

Статии за Курс на чудесата


Съществува ли прераждане?

Във върховния смисъл на думата прераждането е невъзможно. Не съществува нито минало, нито бъдеще и идеята за раждане в тяло както веднъж, така и много пъти е безсмислена...

Учител и ученик

На пръв поглед изглежда така, сякаш учителят и ученикът са разделени и учителят дава нещо на ученика. Всъщност, да преподаваш означава да научаваш, така че учителят и ученикът са едно цяло...

Прошката в Курс на чудесата

Темата за Прошката заема важно място в една от най-духовните книги от втората половина на 20-ти век „Курс на чудесата". Прошката се разглежда задълбочено в глави 9, 26, 29 и 30, а глави „16. Прошка на илюзиите" и „17. Прошката и светите отношения" са посветени изцяло на нея...

Какво е Възкресението?

ТВъзкресението е преодоляване или надмогване на смъртта. То е пробуждане или възраждане; промяна на съзнанието по отношение на смисъла на света. То е приемане на тълкуванието на Светия Дух за целта на света; приемане на Изкуплението за себе си...

Още за книгата  Курс на чудесата .