09 август 2011

Ho'oponopono | Хо'опонопоно

 .

     СЪЖАЛЯВАМ

     МОЛЯ, ПРОСТИ МИ

     ОБИЧАМ ТЕ

     БЛАГОДАРЯ ТИ
Хо’опонопоно (хоопонопоно, хо-о-поно-поно) е древна практика за постигане на помирение и прошка. Прилага се на някои острови в Южния Пасифик, включително Самоа, Таити и Нова Зеландия.

В основата си това е семейна традиция за коригиране, възстановяване и поддържане на добри отношения, както между членовете на семейството, така и между тях и техните Богове. Обикновено най-старшият член на семейството ръководи ритуала. Ако той не е в състояние да реши проблема, се търси помощта на уважаван външен човек.

Процесът започва с молитва. Посочва се простъпката или проблема, който трябва да бъде решен. От членовете на семейството се очаква да сътрудничат, като признаят евентуалната си вина. Накрая церемонията завършва със „затваряне на миналото” и празник.

В края на миналия век тази древна традиция се смесва с някои християнски, индийски и китайски практики. Въвежда се нещо като молитва или мантра, включваща повтарянето на думите: "Съжалявам. Моля, прости ми. Обичам те. Благодаря ти.”.Използвани са материали от WikipediA


.