21 март 2015

Това, което не съм


Шанкара, също известен като Шанкарачаря или Ади Шанкарачаря ("първият Шанкарачаря", ачаря е титла, давана на значими учители в индуизма), е индийски мислител, религиозен водач и поет. Той реформирал и възродил индуизма, установявайки монистичната филосо-фия Адвайта веданта като доминираща за своето време в Индия (Уикипедиа).

Част от философията Адвайта веданта е изследването "Кой съм аз?", като чрез "не това, не това" се отхвърля това, което не съм. Следва едноименното стихотворение на Шанкара.

Ади Шанкарачаря - "Това, което не съм"

Аум. Аз не съм нито умът,
ни интелектът, егото или пък "читта*",
нито ушите, езикът,
ни сетивата на мирис и зрение.
Ни етерът, ни въздухът съм аз.
Аз съм Вечното Блаженство и Съзнание.
Аз съм Шива! Аз съм Шива!

Нито "праната**" съм аз,
нито петте жизнени дъха,
ни седемте елемента на тялото,
ни неговите пет обвивки,
нито ръцете, нозете, езикът,
нито останалите органи на действие.
Аз съм Вечното Блаженство и Съзнание.
Аз съм Шива! Аз съм Шива!

Не съм аз нито страх, ни алчност, ни илюзия,
ни отвращение или харесване присъстват в мен.
Нищо като гордост, като его,
Дхарма или пък Освобождение,
нито желанието на ума,
или пък обектът на това желание.
Аз съм Вечното Блаженство и Съзнание.
Аз съм Шива! Аз съм Шива!

Ни удоволствие, ни болка,
ни добродетел, ни порок познавам аз,
ни мантра, ни свещено място,
ни Веди или Жертвоприношение.
Аз не съм нито който се храни,
храната или пък самото хранене.
Аз съм Вечното Блаженство и Съзнание.
Аз съм Шива! Аз съм Шива!

За мен не съществуват страх и смърт,
нито разграничение на касти,
нито баща, ни майка,
дори и раждане аз нямам,
нито приятел, ни другар,
нито поклонник или Гуру.
Аз съм Вечното Блаженство и Съзнание.
Аз съм Шива! Аз съм Шива!

Аз нямам нито форма, ни желание.
Всепроникващият аз съм, вездесъщият.
При все това – оттатък сетивата.
Нито спасение съм аз,
нито пък нещо, което да се познае.
Аз съм Вечното Блаженство и Съзнание.
Аз съм Шива! Аз съм Шива!
_______
* подсъзнателен ум
** дихание

Източник: http://www.poemhunter.com/poem/tad-niskala-that-i-am-not/


.