09 юни 2011

Единното поле


Ведите, смятани за едни от най-старите текстове на света, първи използват понятието „Единно поле на всички природни закони”. Така те наричат Неограниченото Поле на Съзнание – вечен, тих океан на интелигентност, който е източник на всички форми и явления в природата. Това поле на Чисто Съзнание е обединяващият елемент на природата, на основата на който безкрайното разнообразие на съзиданието непрекъснато се появява, нараства и се разтваря.

Брахман (от санскрит: раста, уголемявам се издувам се) е индуистко понятие, означаващо непроменливата, безкрайна, иманентна и трансцендентална реалност, която е божествената основа на всичката материя, енергия, времето, пространството, цялото битие, всичко във вселената и отвъд нея (Уикипедия).

Дао (от древна китайска религия, възникнала преди повече от 2500 години) е върховната реалност, всеобхватният Първоизточник на всичко. Дао няма начало или край, не прави нищо и същевременно дава живот на всичко в света на формата и границите, наречен „света на десетте хиляди неща".

Бог (Йехова, Аллах) е божество, считано от монотеистите за най-висша реалност. Бива разглеждан като творец, въплътител на Вселената. Приписват му се атрибути като всезнание, всемогъщество, вездесъщност, всеблагост, божествена простота и вечно съществувание (Уикипедия).

Ра, Зевс, Тангра, Творец, Първоизточник...

Атеизъм...

„Първата глътка от чашата на природните науки прави човека атеист, но на дъното на чашата го очаква Бог” – пише Вернер Хайзенберг, Нобелов лауреат по физика.

И сега, най-интересното! Последните изследвания на учените, работещи върху Единна теория на полето водят към хипотезата за наличието на Единно поле, което стои в основата на Всичко Съществуващо.

Няма как да не си зададем въпроса: откъде нашите далечни предци, без да използват телескопи и микроскопи, са знаели за Единното поле?

Отговаря ни Лао Дзъ в една от най-древните книги, запазени до днес „Дао Дъ Дзин”:

„А как разбирам какво е началото на всичко?
Поглеждам вътре в себе си и го съзирам”.


 .